นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Square Panel System Co., Ltd. (SPS), a member of Square Group, was founded in 2000. Our office is in Bangkok and factory situates in Prachin Buri Province which is about 120 km. far from Bangkok or one hour and half by car.

The factory covers a total 19,200 m2 plot of land. We have been manufacturing sandwich panels using polyurethane foam and rock wool (mineral wool) as core material with total capacity of 300,000 m2 per year.

Our sandwich panels can be used for industrial clean room, cold room, modular house and telecom shelter etc.

With our continuous effort in research and development making our company to have a long - standing reputation with our customers for high quality products, unparalleled customer services and innovative solutions. Our sandwich panels are designed for modular system. All sandwich panels are prefabricated offering flexibility and versatility in erection at any construction site condition.

Our in-house CAD and engineering capability can support customers in designing, installation and consulting at any step throughout the project to achieve successful target. We provide options that our competitors can not.

Moreover quality is our major policy. Our company have been certified ISO 9001:2008