นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Door Type & Size

  • Available both hinged door and sliding door
  • Made to order opening size.

Standard size

  • Single leaf door: 900 x 2,100 mm., 1,200 x 2,100 mm.
  • Double leaf door: 1,800 x 2,100 mm.

Door Features

  • Flush type, hinged door
  • Electrical interlock system available
  • Flush mounted, built-in viewing window
  • Automatic Drop seal available
  • SS handle Door Lock