นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Standard doors are available with two standard widths 900 and 1200 mm. for both Swing and Sliding door. Doors are designed and constructed for heavy - duty use. All doors with 100-mm or thicker shall be equipped with heater being concealed in the section of doorframe in order to prevent condensation and freezing.

Variety of door opening size can be provided depending upon customers’ requirement. A Transparent PVC strip curtain, floor heater, automatic sliding door shall be provided as an option.

Swing Door

  

Sliding Door